XXX

Nyheter

Prognosstyrning i Kalmar

Publicerad: 2009-09-16

Kalmarhem AB väljer Erab som leverantör av Prognosstyrning

Som ett led i Kalmarhems miljöarbete för minskad energianvändning skall c:a 200000m2 bostadyta Prognosstyras. I samarbete med SMHI installerar vi under hösten Prognosstyrning i nästan samtliga Kalmarhems fastigheter.