XXX

Nyheter

Erab/SMHI tecknar Ramavtal med HSB Sverige

Publicerad: 2010-05-10

Erab har tecknat ett centralt ramavtal med HSB Inköp. Produkter som avtalet omfattar är:
Erab System ,Erab:s Web baserade styrsystem ER-Enerweb XL/XLS för fjärrvärme/ ventilation samt abonnemang på Prognosstyrning av fastigheter i samarbete med SMHI.

Från och med nu kan alla Brf:er anslutna till HSB, HSB:s regionala föreningar, HSB Bostad köpa dessa produkter till mycket förmånliga priser.
Erab:s Web-duc ER-Eneweb XLS är en stor försäljnings succé. Idag styrs över 1400 st fjärrvärmecentraler med Erab System.
Prognosstyrning av fastigheter som Erab levererar i samarbete med SMHI, är en populär och enkel åtgärd för att spara energi, förutsatt att den aktuella fastigheten är lämplig att prognosstyra. Erab levererar idag prognosstyrning till ca 3 milj m2.