XXX

Nyheter

Armatec AB förvärvar Erab

Publicerad: 2011-04-07

Armatec AB förvärvar teknikbolaget Erab (Elektro Relä AB) med 12 anställda. Erab
är främst verksam inom det starkt expansiva området för styrsystem inom
fastighetsautomation och kommer att drivas vidare som ett separat bolag.

De viktigaste produktområden är styr- och reglersystem för fjärrvärmecentraler
samt nivåkontroll, övervaknings- och reglersystem för pannor. Lösningarna bygger
på egenutvecklade teknikplattformar och kunder finns inom fastighetsförvaltning,
entreprenör och OEM sektorn. Erab har sitt kontor och produktion i Huddinge.

Tidigare ägaren Per Olsson kommer fortsatt vara verksam i Erab som VD.
Förvärvet av Erab är ett led i Armatecs målsättning att flytta fram sin
marknadsposition i Sverige inom energieffektivisering, klimatstyrning och
driftkontroll. Armatec kommer genom sina befintliga underleverantörer och
tillsammans med Erab att kunna leverera en hel funktion där fastighetsägare,
beställare och installatörer får en partner. Detta kommer att bli en viktig
konkurrensfaktor framöver. Tekniken blir mer och mer avancerad och nu blir det
lättare för våra kunder att välja rätt och få mjukvara och hårdvara att fungera
tillsammans.

”Vår uppgift är att lösa problem, ta ansvaret för helheten och ta fram lösningar
som ger effektiva entreprenader. Armatec och Erab har kompletterande produkter
och kompetenser. Med förvärvet av Erab kommer vi tillsammans att ha fantastiska
möjligheter att utveckla energioptimeringslösningar och övervakningssystem kring
våra undercentraler och mätningssystem. Samtidigt får vi en starkare etablering i
Stockholm, vilket vi prioriterat länge”, säger Lars Ihrfelt VD på Armatec AB.

För ytterligare information kontakta:
Armatec-koncernens chef Lars Ihrfelt Tel +46 31 890 135
Göteborg den 1 april 2011.