XXX

Nyheter

Effektbegränsning vid hög varmvattenförbrukning.

Publicerad: 2013-05-06

Erab och Stena Fastigheter testar nya applikationer för minskad energianvändning.

Med Erab:s WEB-DUC pågår nu tester med olika applikationer för minskad energianvändning.
Testerna visar hittills besparing på upp till 10%.
Är förutom varmvattenflödesgivaren även integreringsverket för värmen ansluten till Erab:s WEB-DUC räknas besparingen fram i vår web-databas.
Har man dessutom rumsgivare för temperatur ansluten till WEB-DUC. Optimeras besparingen automatiskt utan oönskad påverkan på rumstemperaturen.