Fjärrvärme

Fjärrvärme Ventilation

ERAB Web-Duc ® kompl. Styr och reglersystem för fastigheter och fjärrvärme.

 • Användarvänlig, endast en webbläsare behövs för såväl börvärdesjustering som programmering.
 • Klar för kommunikation via Comhem, Bredbandsbolaget, ADSL + alla andra Internet alternativ.
 • Effektbegränsar ditt fjärrvärmeabonnemang.
 • Övervakad energisignatur.
 • Inbyggd prognosmottagare i samarbete med SMHI (valfri).
 • Mjukvara för tryckhållning av ditt värmesystem.
 • Ama text.

Läs mer ››

Klimatsmart

Klimatsmart

Här är några fördelar med prognosstyrd värmereglering:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Jämnare inomhusklimat
 • Sänkta värmekostnader
 • Kan följas upp via internet 24tim/dygn
 • Automatisk uppföljning av besparing via e-mail
 • Ama text

Läs mer ››

Pannsystem

Pannsystem - vakter

Övervakning och reglerutrustning för fjärrvärmecentraler, värmepannor och ångpannor. EU-godkända vakter för:

 • Nivå
 • Temperatur
 • Tryck
 • Flöde

Nivåkontroller för:

 • Ångpannor
 • Mavatankar
 • Expansionskärl

Reglerutrustning för: (Olja, Gas, EL)

 • Ångpannor
 • Värmepannor
 • Fastbränslepannor

Läs mer ››