Fjärrvärme

Varför ska Web-ducen kopplas upp på internet?

  • Det går att övervaka anläggningen utan att vara i undercentralen
  • Anläggningen regleras, övervakas och energioptimeras m.m. på distans
  • Den skickar automatiskt larm via e-post
  • Du kan ändra kurvinställningarna via internet
  • Du kan skapa ”Energisignatur”
  • ev. felsökning kan ske på distans

Varför skall anläggningen finnas i vår Webdatabas?

  • Vi samlar alla loggade värden i 10 år i en SQL databas för analyser etc.
  • Förbrukningsuppgifter läggs in för energistatistik
  • Automatisk Delta-T övervakning
  • Det går att teckna ett serviceavtal för löpande support med larmhantering

 

XXX

Ladda hem vårt produktblad ››