ER enerweb

Vad gör en ER enerweb?

Värmeregulator med duc, webserver och ”huvuddator”, allt i ett.


  • Dubbelriktad kommunikation via bredband, adsl, telefon eller GSM-modem
  • Styr och reglerar: Värme, varmvatten, ventilation, tvättstuga, portlås, belysning m.m.
  • Mäter/loggar samt larmar: Temperatur, systemtryck, pumpstatus, fastighetsel, energi- och vattenförbrukning m.m.
  • Levereras med eller utan manöverpanel (finns även för separat montage)
  • Kan på plats även konfi gureras med hjälp av pocket-PC eller bärbar dator via eget serviceuttag
  • Ett flertal tillvalstjänster kan anslutas till värmeregulatorn

Ex. ”SMHI:s prognosstyrning”. ”EnReduce®”, reglerprogram för optimal energibesparing
och komfort, som tar hänsyn till byggnadens dynamik.

”Weblarm”, larmhantering via internet.

”Fastighetsweb”, lagring av energidata/
statistik, energiindex, via internetportal.


ER enerweb

Dokument:


ER enerweb

Översiktsbild av en undercentral