Klimatsmart
Klimatsmart

Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in genom fönstren från en molnfri himmel. Temperaturen stiger snabbt, och de boende i huset öppnar fönstren för att släppa in lite frisk luft.

Känns situationen igen? Nu finns tekniken som gör det möjligt att sluta elda för kråkorna och istället utnyttja en byggnads värmelagring och gratisenergi med hjälp av väderprognoser. SMHI:s prognoser på ekvivalent temperatur (ET) tar hänsyn till utomhustemperatur, solinstrålning och vind i samverkan med byggnadens läge, egenskaper och användningssätt. Genom att styra reglerutrustningen i en byggnad med ET-prognoser är det möjligt att uppnå

  • Energibesparing på 10-20 kWh/m2
  • Jämnare inomhusklimat
  • Minskad miljöpåverkan

Temptransporter/Prognosmottagare

Vår temptransporter monteras i undercentralen.
Inga långa kabeldragningar innebär att installationskostnaden är låg.
Vi är ensamma om att logga radiatorvärme med egen givare. Det innebär att vi kan följa den värme som huset tillförs vid olika ute temperaturer, detta är mycket viktigt för uppföljningen.

 

Temptransporter/Prognosmottagare Schema

Ladda hem vårt produktblad ››