WDB

Varför fjärrövervakning?

Förbättra din service. Om du har ett serviceavtal med din kund, eller vill erbjuda ett, kan du enkelt nyttja denna teknik för att reducera kostnader och förbättra den övergripande kvalitén.

Reducera garantikostnader. Minimerar behovet för onödiga besök till din installation om du kan sortera ut de enkla felen från ditt skrivbord.

Förbättra kundförtroendet. Närhelst en kund ringer kan du förse honom med fjärrdiagnostik från den aktuella installationen. Föreställ dig vad det innebär för din trovärdighet.

Förenkla felsökning. Inget behov av långa telefonsamtal. Fokusera på problemet och lös det. Spara tid, pengar och kundförtroende.

Skapa nya affärskoncept. Har du någonsin tänkt tanken att utvidga ditt affärskoncept? För att möta den hårdnande konkurrensen. Eller bara för att sänka dina operativa kostnader - fjärrövervakning förser dig med rätt verktyg.

Förbättra framtida produktutveckling. För att dina nästa generations produkter ska vara minst ett steg före dina konkurrenters måste du förstå dina nuvarande produkters styrkor och svagheter. Kan du komma på ett bättre sätt än att fjärrövervaka alla dina installationer, var de än finns?


Dokument:


WDB

Översiktsbild av en undercentral