Prognosmottagaren ”Temptransporter”

Temptransporter

Prognosmottagaren ”Temptransporter” är en ny GPRS-baserad prognosmottagare med inbyggd funktion för prognosstyrning, loggning av utetemperatur, innetemperatur To, Te samt Tjust.

Temptransporter kopplas enkelt in mellan den befintliga utomhusgivaren och dess reglerutrustning.

Temptransporter kan löpande följas på internet.

Logga in på WWW.Erab.com Klicka på SMHI – prognosstyrning, Klicka på ”logga in som användare”. Ange nu ditt användarnamn och lösenord. För fortsatt information om din anläggning klickar du på önskad informationsflik. Vill du se en demo ? Klicka på demo av Temptransporter, använd det användarnamn + lösenord som står angivet.