Detta krävs för att införa SMHI prognosstyrning

Att abonnera på Prognosstyrning är enkelt och kräver endast följande moment av fastighetsägaren:

  1. Fakta om byggnadens läge, egenskaper och användningssätt.
    Dessa uppgifter definieras i ett särskilt indataformulär som tillhandahålles av
    Elektro Relä AB.
  2. Installation av prognosmottagaren ”Temptransporter”.
    Elektro Relä AB kontaktar ER i god tid före installation
  3. Som kvitto på driftsatt prognosmottagare tilldelas ett unikt användarnamn + lösenord.