Tillspris för extra längd på kapacitiv nivågivare för oljecistern per m

Teknisk data:
Beställningsnr.    13-300010

Tillspris för extra längd på
kapacitiv nivågivare för 
oljecistern per m