ERK-s

Självövervakande katastrofskydd

 • Katastrofskyddet är CE-märkt enligt 97/23/EC (PED)
 • Möjliggör förlängd tillsynsintervall efter dispensansökan hos Arbetarskyddsstyrelsen.
 • Övervakar vattennivån i panna med ångdom/ångutrymme likväl som toppfyllda system.
 • Vid larm stoppas pannans energitillförsel.
 • Potentialfri växlande larmkontakt.
 • Återställning av larm kan ske tidigast efter 6 sekunder, förutsatt att tryckknappen först intagit sin neutrala startpossition.
 • Funktionsfördröjning på 10 sek. förhindrar tjuvutlösningar, vid skvalp och ev. luft i systemet.
 • Vid spänningsbortfall längre än 10 sek löser katastrofskyddet ut. Manuell återstart krävs.
 • Katastrofskyddet är ett s k självöver- vakande (self-monitoring) katastrofskydd. Elektroniken består av en redundant (tvåkanals-) konstruktion, som är felsäker (fail-safe).
 • Katastrofskyddet löser ut vid: låg vattennivå, kabelavbrott till skyddsjord, kabelavbrott till nivåelektrod, isolationsfel ex. vid beläggning på nivåelektroden, eller vid fel som upptäcks vid självtesten.
 • Arbetar med 1 st specialelektrod Ent 220.
 • Katastrofskyddet utför sin självtest 1 gång var annan timme, under ca 10 sekunder.
 • Följande testas: självtestens funktion, att katastrofskyddets dubbla utgångsreläer växlar, funktionen på kanal 1 och 2, funktion vid kabelavbrott, funktion vid isolationsfel samt alla ingående komponenter som styr skyddsfunktionen.
Teknisk data:
Beställningsnummer:13-101000
Manöverspänning      230 VAC
Nätfrekvens         50/60 Hz
Effektförbrukning      15 VA
Säkerhetskretsmax 
           2 A, AC1, 230 VAC
Larmrelä max 
           6 A, AC1, 230 VAC
Max omgivningstemp      60°C
Kapslingsklass          IP54
Elektrodspänning       3 VAC
Ledningsförmåga    min3µS/cm
Elektroder
Typ Ent 220, anslutning 20, 
(3/4") max-tryck
32 bar, max temp. 238 °C.
Elektrodställ med 
flänsanslutning
Typ A, utan skyddsrör
DN 65 - 150, PN 16 - 40
Typ B, med skyddsrör
DN 65 - 150, PN 16 - 40
Typ C, med skyddsrör 
och vibrationsstöd,
DN 65 - 150, PN 16 - 40
Vid beställning ange:
Katastrofskydd ERK-S, 
manöverspänning,
elektrodlängd, max tryck samt
kabellängd
Specialkabel 
VSK 4 X 0,75 + skärm