Energikalkylator

Energibesparing med prognosstyrning

Här beräknar ni enkelt vilka vinster ni kan göra genom att installera vår prognosstyrning. Välj den fastighetsform och storlek som bäst stämmer överens med er fastighet eller skriv in värdena i beräkningskalkylen.

XXX Bostadsrättsförening: Fastighetsbolag:


Energibesparing

Energibesparing

År 1 År 2 År 3
Besparing 18000 kr 18000 kr 18000 kr
Installation 7000 kr 0 kr 0 kr
Abonnemang 7500 kr 7500 kr 7500 kr
Nettobesparing 3500 kr 10500 kr 10500 kr

Beräkningskalkyl

Beräkningskalkyl

kWh/m² & år

%

kWh/m² & år

kr

kr

%

kr

kr

kr

st

kr


Miljövinster

Miljövinster

Koldioxidekvivalent:
3600 kg/år

Visste du att?
Besparingen ni gör genom att
installera prognosstyrning i er
fastighet motsvarar:


Bil

10634 km i bil

Flyg

6404 km i flyg/stol


Energivinster

Energivinster

Besparing:
36000 kWh/år