Energikalkylator

Energibesparing med prognosstyrning

Här beräknar ni enkelt vilka vinster ni kan göra genom att installera vår prognosstyrning. Välj den fastighetsform och storlek som bäst stämmer överens med er fastighet eller skriv in värdena i beräkningskalkylen.

XXX Bostadsrättsförening: Fastighetsbolag:


Energibesparing

Energibesparing

År 1 År 2 År 3
Besparing 600000 kr 600000 kr 600000 kr
Installation 7000 kr 0 kr 0 kr
Abonnemang 250000 kr 250000 kr 250000 kr
Nettobesparing 343000 kr 350000 kr 350000 kr

Beräkningskalkyl

Beräkningskalkyl

kWh/m² & år

%

kWh/m² & år

kr

kr

%

kr

kr

kr

st

kr


Miljövinster

Miljövinster

Koldioxidekvivalent:
120000 kg/år

Visste du att?
Besparingen ni gör genom att
installera prognosstyrning i er
fastighet motsvarar:


Bil

354480 km i bil

Flyg

213480 km i flyg/stol


Energivinster

Energivinster

Besparing:
1200000 kWh/år