Energikalkylator

Energibesparing med prognosstyrning

Här beräknar ni enkelt vilka vinster ni kan göra genom att installera vår prognosstyrning. Välj den fastighetsform och storlek som bäst stämmer överens med er fastighet eller skriv in värdena i beräkningskalkylen.

XXX Bostadsrättsförening: Fastighetsbolag:


Energibesparing

Energibesparing

År 1 År 2 År 3
Besparing 9000 kr 9000 kr 9000 kr
Installation 7000 kr 0 kr 0 kr
Abonnemang 3750 kr 3750 kr 3750 kr
Nettobesparing -1750 kr 5250 kr 5250 kr

Beräkningskalkyl

Beräkningskalkyl

kWh/m² & år

%

kWh/m² & år

kr

kr

%

kr

kr

kr

st

kr


Miljövinster

Miljövinster

Koldioxidekvivalent:
1800 kg/år

Visste du att?
Besparingen ni gör genom att
installera prognosstyrning i er
fastighet motsvarar:


Bil

5317 km i bil

Flyg

3202 km i flyg/stol


Energivinster

Energivinster

Besparing:
18000 kWh/år