Energikalkylator

Energibesparing med prognosstyrning

Här beräknar ni enkelt vilka vinster ni kan göra genom att installera vår prognosstyrning. Välj den fastighetsform och storlek som bäst stämmer överens med er fastighet eller skriv in värdena i beräkningskalkylen.

XXX Bostadsrättsförening: Fastighetsbolag:


Energibesparing

Energibesparing

År 1 År 2 År 3
Besparing 3000000 kr 3000000 kr 3000000 kr
Installation 7000 kr 0 kr 0 kr
Abonnemang 1250000 kr 1250000 kr 1250000 kr
Nettobesparing 1743000 kr 1750000 kr 1750000 kr

Beräkningskalkyl

Beräkningskalkyl

kWh/m² & år

%

kWh/m² & år

kr

kr

%

kr

kr

kr

st

kr


Miljövinster

Miljövinster

Koldioxidekvivalent:
600000 kg/år

Visste du att?
Besparingen ni gör genom att
installera prognosstyrning i er
fastighet motsvarar:


Bil

1772400 km i bil

Flyg

1067400 km i flyg/stol


Energivinster

Energivinster

Besparing:
6000000 kWh/år