Energikalkylator

Energibesparing med prognosstyrning

Här beräknar ni enkelt vilka vinster ni kan göra genom att installera vår prognosstyrning. Välj den fastighetsform och storlek som bäst stämmer överens med er fastighet eller skriv in värdena i beräkningskalkylen.

XXX Bostadsrättsförening: Fastighetsbolag:


Energibesparing

Energibesparing

År 1 År 2 År 3
Besparing 54000 kr 54000 kr 54000 kr
Installation 7000 kr 0 kr 0 kr
Abonnemang 22500 kr 22500 kr 22500 kr
Nettobesparing 24500 kr 31500 kr 31500 kr

Beräkningskalkyl

Beräkningskalkyl

kWh/m² & år

%

kWh/m² & år

kr

kr

%

kr

kr

kr

st

kr


Miljövinster

Miljövinster

Koldioxidekvivalent:
10800 kg/år

Visste du att?
Besparingen ni gör genom att
installera prognosstyrning i er
fastighet motsvarar:


Bil

31903 km i bil

Flyg

19213 km i flyg/stol


Energivinster

Energivinster

Besparing:
108000 kWh/år